Ny alarmoversigt fra Front-safe

Der er nu adgang til en ny type alarmrapport via https://support-service.dk/ 

Alarmrapporten effektiviserer den daglige opfølgning for Front-safe partnere og slutkunder, idet den udelukkende koncentrerer sig om fejlede servere. Med kommentarfunktionalitet er det muligt at skrive kommentarer ind på servere på listen, således at der over tid skabes en brugbar historik for eventuelt problematiske servere. 

Front-safe supporten benytter naturligvis samme system til daglig overvågning, og brugere på systemet vil kunne se eventuelle kommentarer tilføjet af Front-safe supporten. 

Det er muligt at foretage forskellige indstillinger for alarmrapporten - herunder: 

alle alarmer kan midlertidigt deaktiveres i en periode
- der kan tilføjes 1 eller flere kontaktpersoner i alarmmodulet
- der kan genereres rapporter med forskellige intervaller
- der kan indstilles grænseværdier for forskellige hændelser
- der kan alarmeres på backupnoder på baggrund af datamængde

Kontakt Front-safe supporten hvis du ønsker en nærmere præsentation af mulighederne.