Front-safe TSM portal i nye klæder

Front-safes online TSM portal, som anvendes af partnere og kunder til administration af Front-safe Remote Backup har fået en ansigtsløftning ano 2010.

Nyt design på TSM portalen sikrer hurtigere svartider og optimerede søge- og navigationsmuligheder. Samtidigt er designet fremtidssikret og forberedt på at kunne rumme kommende nye funktionaliteter, som allerede ligger i udviklingsafdelingens road map for portalen.

Har du spørgsmål til det nye design, er du velkommen til at kontakte Front-safe support.